Α’ ενότητα

  Εφηβική ηλικία
1966–1974 

“Ελαιώνας”  1966

"Τοπίο Χαλκιδικής" 1969 ελαιογραφία σε ξύλο, 37x47cm

"Χαλκιδική-Νέα Ρόδα" 1969, ελαιογραφία σε ξύλο, 36x47cm

Λεπτομέρεια-αντίγραφο "Σφαγή της Χίου" του Ντελακρουά, 1968, ελαιογραφία σε λινό, 31x40cm

"Γκόγια" 1969, ελαιογραφία σε λινό, 37x44cm

"Τοπίο-Ιμπρεσσιονισμός" 1967, ελαιογραφία σε λινό, 42x44cm

"Κεφαλή Νέου" 1968, ελαιογραφία σε ξύλο, 18x21cm

"Θεσσαλονίκη-Άνω Πόλη" 1975, ελαιογραφία σε λινό, 50x70cm

"Θεσσαλονίκη-Άνω Πόλη" 1975, ελαιογραφία σε λινό, 50x70cm

Ζωγραφική ανησυχία από την παιδική και την εφηβική ηλικία (10–18 ετών). Πριν από τις Ακαδημαϊκές σπουδές στην Ιταλία.  Στην Α’ θεματική ενότητα περιλαμβάνονται ορισμένες από τις  πρώτες δημιουργίες του καλλιτέχνη. Η πρώτη του ελαιογραφία, με τίτλο “Ελαιώνας” έγινε σε ηλικία 10 ετών.  Πρόκειται ως επί το πλείστον για τοπία από την γενέτειρά του πόλη τη Θεσσαλονίκη και προσωπογραφίες — αντίγραφα έργων μεγάλων καλλιτεχνών, που λειτούργησαν καταλυτικά στην εξέλιξή του.