Τελευταία έργα

Ζωγραφικά έργα
2014—2020
"Τραγωδία" 2016, ελαιογραφία σε λινό, 130x120cm