Μαρία ΜΕΛΕΝΤΗ ∙ 2015


Ένα μεγάλο ταξίδι στον πλατύ, προαιώνιο χρόνο η ματιά του Γιώργου Ιωαννίδη μας οδηγεί σε μία συγκλονιστική εμπειρία, πρωτόγνωρη αλλά και γεμάτη μνήμη όπως η μεθυστική βύθισή μας στον κόσμο του επέκεινα. Η συνάντηση της ενσυνείδητης και ασυνείδητης υπόστασή μας στο πλούσιο τοπίο των εικόνων του αντλεί μορφολογικά στοιχεία από κάθε ανθρώπινο παλμό της παραστατικής τέχνης στο κορύφωμά της. Η ισχυρή μυθοπλασία ενώνεται και συνομιλεί με τον καλύτερο εκφραστή της στην αισθητική γλώσσα, την Αναγεννησιακή Ευρωπαϊκή παράδοση,  αλλά και την μεταφυσική συνέχειά της μέσω κορυφαίων σταθμών της όπως η Ιταλική, Φλαμανδική και Ισπανική τέχνη (15ος- 18ος αι.). Στον γεμάτο συμβολισμούς ορίζοντα της τέχνης του Γιώργου Ιωαννίδη κρεμιόνται και συνενώνονται δημιουργώντας ένα νέο «τόπο» της ζωγραφικής, επιρροές, μεταπλάσεις αλλά και ρήξεις με ό, τι μας κληροδοτούν σκηνές της Αποκάλυψης, της Δευτέρας Παρουσίας, του Πάθους δημιουργών όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, οι Μπρίγκελ αλλά  και μεταγενέστερα ο Ρέμπραντ και ο Γκόγια ενώ δεν παραβλέπονται και στοιχεία της Νεοελληνικής Τέχνης. Το εκφραστικό αποτέλεσμα ενέχει μία δυνατή, ρωμαλέα αποτύπωση του ανθρώπινου άλγους με την δυνατή κραυγή της αγωνίας, του πόνου, της θλίψης αλλά και της αναμονής, του θυμού, της εγκαρτέρησης. Με φανερή επιλογή στην κριτική ερμηνεία στις σκηνές της έντονης δράσης, ο δημιουργός προσκαλεί τον θεατή να βιώσει, να ενωθεί με τον κόσμο των αγώνων, της διαμαρτυρίας, της σκληρής αντίστασης. Να μην παραιτηθεί από την ελπίδα της πολύπαθους αλλά και τελικής νίκης. Τα σύμβολα του σκότους όπως ο αρπακτικός γύπας της εκμετάλλευσης και της κακίας βρίσκονται δίπλα στον μαχητή άνθρωπο που γυμνός και ειλικρινής παλεύει με ίδια μέσα, φυλακίζεται, βασανίζεται, εξορίζεται, σταυρώνεται και ανασταίνεται στο φως της ελπίδας. Στην πολύπαθη, τραγική αλλά και σωτήρια πορεία του η πατρίδα της ανάπαυσης και της ψυχικής ανάτασης βρίσκεται πάντα ως Γη της Επαγγελίας στο βάθος κάθε ιστορίας. Το μήνυμα έρχεται λαμπερό, θερμό με απαστράπτουσα ορμή. Σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα μετά τα τόσα δάκρυα, τον πόνο, το αίμα, νικήτρια με την ρομφαία στο χέρι επιστρέφει η αλήθεια της Δικαιοσύνης και της Σωτηρίας. Χωρίς εναγκαλισμούς με σωτηριολογικές δεσμεύσεις που προέρχονται από γνωστές και επιβεβλημένες θεωρίες αλλά ανεξάρτητα, φιλελεύθερα, με παρρησία η ιστορία του ανθρωπίνου γένους συμπυκνώνεται  σε μία σκηνή αλλά και κατακερματίζεται σε χιλιάδες όψεις της. Ακριβώς όπως καταγράφεται ως μαρτυρία στον πλατύ, προαιώνιο χρόνο μας, πριν από τον θνητό μας θάνατο, ως σαρκωμένο επεισόδιο της. Με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στις τεχνικές, προκύπτει μία τεχνοτροπική στάση με αξιοσημείωτο ενδιαφέρον που αναπτύσσεται και ανθεί με υπομονή και  αγάπη στα πλαίσια ενός δημιουργικού εργαστηρίου με διακεκριμένη δράση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία, μία ζωντανή «προικισμένη» γέφυρα προς την ιστορία αλλά και την συγχρονία μας.

Μαρία Μελέντη
Ιστορικός της Τέχνης ∙ Κέρκυρα ∙ 2015